AVÍS LEGAL

1. Dades identificatives
El titular d'www.noumobel.com és: (sol·licitar dades als socis)
Correu electrònic: Botiga Balmes: info@noumobel.com | Botiga Rosselló: rossello@noumobel.com | Botiga Gran Via Carles III: infocarlostercero@noumobel.com

2. Propietat intel·lectual de la web
Tots els drets de propietat intel·lectual de l'contingut d'aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat exclusiva de www.noumobel.com corresponent-nos l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.
Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de www.noumobel.com. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei.

3. Contingut del web i enllaços
En www.noumobel.com no ens responsabilitzem de el mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

4. Intercanvi o difusió d'informació
www.noumobel.com declina tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l'ús que els menors puguin fer de la mateixa en cas que els continguts a què s'accedeixi puguin ferir la sensibilitat dels mateixos.

5. Actualització i modificació de la pàgina web
www.noumobel.com es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

6. Indicacions sobre aspectes tècnics
En www.noumobel.com no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o fallades no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant les instal·lacions, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de www.noumobel.com
També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

7. Tractament de dades de l'usuari
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, www.noumobel.com informa als seus clients que les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de www.noumobel.com
www.noumobel.com garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet a l'acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat.
Per al millor funcionament dels seus serveis, www.noumobel.com facilita determinades dades dels seus clients (nom, adreça, localitat, província, telèfon) a altres empreses que col·laboren amb la prestació dels seus serveis (transportistes, instal·ladors, entitats financeres, etc. .) ja que en tots els casos, són dades necessàries per al correcte desenvolupament de l'activitat concreta a realitzar.
Els clients de www.noumobel.com podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a les nostres adreces de correu electrònic info@noumobel.com, rossello@noumobel.com i infocarlostercero@noumobel.com o bé a les adreces físiques de cada una de les nostres botigues: C / Balmes, 361 08006 Barcelona, C / Rosselló, 434 08025 Barcelona i Gran Via Carles III, 57 08028 Barcelona

8. Legislació i jurisdicció aplicables
Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola.
Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.
Si vols fer algun comentari o suggeriment, pots utilitzar els nostres e-mail de cadascuna de les nostres botigues: Botiga Balmes: info@noumobel.com, Botiga Rosselló: rossello@noumobel.com i infocarlostercero@noumobel.com

www.noumobel.com. Prohibida la reproducció total o parcial.